Публікації

Ухилення від сплати податків: виявлення та розслідування. К.: Істина, 2008. – 216 ( у співавторстві).

Лисенко В.В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції (теорія та практика). – К.: Логос, 2004. – 324 с.

Лысенко В.В. Фиктивные фирмы: криминалистический анализ. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 112 с.

Лисенко В.В. Виявлення податковою міліцією ухилень від сплати податків. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 168 с.

Лисенко В.В. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 202 с.

Оперативно-розшукова функція податкової міліції ДПА України та її нормативно-правове забезпечення. – К.: Академія ДПС України, 2000. – 416 с. (у співавторстві).

Лысенко В.В. Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. – К.: Правові джерела, 1999. – 256 с

Расследование уклонений от уплаты налогов. – Харьков: Консум, 1997. – 192 с.

Расследование вымогательств. – Харьков: Университет внутренних дел, 1996. – 160 с.

Лысенко В.В. Протокольная форма досудебной подготовки материалов по делам об уклонении от уплаты налогов // Бизнес Информ. – 1998, – №9. – С. 8 – 11; –№10. – С. 11 – 14.

Лысенко В.В. Уклонение от уплаты налогов (перечень материалов, необходимых для возбуждения уголовного дела) // Бизнес Информ. – 1998, – №11. – С.12–17.

Лысенко В.В. Уклонение от уплаты налогов (уголовно-правовая характеристика) // Бизнес Информ. – 1999. – № 7–8. – С. 33–38; – № 9-10. – С.25–33.

Лысенко В.В. Уклонение от уплаты налогов (документирование преступной деятельности) // Бизнес Информ. – 1999. – №11–12. – С. 25–32.

Лысенко В.В. Уклонение от уплаты налогов (общие условия и порядок проведения протокольной формы досудебной подготовки материалов) // Бизнес Информ. – 1999. – №13-14. – С. 22-31.

Лисенко В.В. Організація та проведення документальних перевірок дотримання юридичними фізичними особами законодавства про податки // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту. – 1999. – №1. – С.5-12.

Лисенко В.В. Загальні умови проведення протокольної форми досудової підготовки матеріалів про ухилення від сплати податків // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту. – 2000. – № 1. – С. 187 – 192.

Лисенко В.В. Основні напрями модернізації інформаційного забезпечення діяльності органів державної податкової служби // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2000. – №3(9). – 187–192.

Лисенко В.В. Взаємодія окремих підрозділів податкової служби при проведенні перевірок діяльності суб’єктів підприємництва // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2001. – № 1 (11). – С. 152–158.

Лисенко В.В. Криміналістична характеристика злочинної діяльності у сфері оподаткування // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2001. – № 3 (13). – С.154–165.

Лисенко В.В. Досвід підрозділів податкової поліції Російської Федерації щодо взаємодії з іншими правоохоронними та контролюючими органами // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2001. – № 4 (14). – С. 131–140.

Лисенко В.В. Взаємодія податкових органів України з правоохоронними органами іноземних держав щодо протидії податковим злочинам та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2002. – № 1 (15). – С. 120–130.

Лисенко В.В. Взаємодія податкової міліції з іншими державними органами України у сфері протидії податковим правопорушенням // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2002. – № 2 (16). – С. 190–198.

Лисенко В.В. Загальні умови виявлення, розкриття та розслідування ухилень від сплати податків // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2002. – № 3 (17). – С. 189–198.

Лисенко В.В. Міжнародне співробітництво податкової міліції України у здійсненні протидії податковим злочинам // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №3. – С. 103–106.

Лысенко В.В. Фиктивное предприятие как средство совершения и сокрытия преступной деятельности // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №5. – С. 79–83.

Лысенко В.В. Криминалистическая характеристика преступной деятельности фиктивных субъектов предпринимательства посредством банковских учреждений // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №7. – С. 108–111.

Лисенко В.В. Особливості порядку взаємодії податкових органів України з правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №11. – С. 113–115.

Лысенко В.В. Противодействие регистрации фиктивных предприятий (опыт деятельности налоговых органов Российской Федерации) // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №12. – С. 55–58.

Лысенко В.В. Обналичивание денежных средств: криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №1. – С. 122–125.

Лысенко В.В. Криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности с использованием фиктивных предприятий // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №3. – С. 66–70.

Лысенко В.В. Фиктивные предприятия: криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №4. – С. 121–125.

Лисенко В.В. Організаційні і тактичні основи виявлення злочинів, які входять до підслідності податкової міліції // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №7. – С. 104–107.

Лысенко В.В. Незаконное возмещение налога на добавленную стоимость: криминалистическая характеристика преступной деятельности // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №21. – С. 8–16.

Лысенко В.В. Фиктивные предприятия в преступном механизме уклонения от уплаты налогов и отмывания средств, полученных преступным путем // Право і безпека. – 2003. – №2. – С.162–168.

Лисенко В.В. Криміналістичне вчення про виявлення та розкриття злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – №6. – С. 61–69.

Лисенко В.В. Непрямі методи оподаткування як засіб виявлення ухилень від сплати податків // Вісник прокуратури. – 2003. – №9. – С. 71–80.

Лисенко В.В. Незаконне відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями: проблеми кримінально-правової кваліфікації // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2003. – № 1 (19). – С. 131–140.

Лисенко В.В. Загальні положення теорії взаємодії та координації діяльності у розслідуванні податкових злочинів // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2003. – № 2 (20). – С. 161–168.

Лисенко В.В. Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції на етапі реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності та порушення кримінальної справи // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №24. – С.30–36.

Лисенко В. Криміналістична класифікація податкових злочинів // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2003. – №4 (22). – С. 218–224.

Лисенко В.В. Особливості організації та проведення експертних досліджень у діяльності податкової міліції //Актуальні проблеми держави і права. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2003. – Вип. 20. – С. 91–100.

Лисенко В. Особливості використання спеціальних знань у ході проведення податковою міліцією виїмки (обшуку) та слідчого огляду документів // Вісник прокуратури. – 2003. – №12. – С.109–115.

Лисенко В. Використання податковою міліцією автоматизованих інформаційних систем при виявленні і розслідуванні злочинів // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2004. – №1 (23). – С. 223–228.

Лисенко В. Теоретичні основи тактичних операцій та їх проведення на початковому етапі розслідування податкових злочинів // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №3 – С.120–124.

Лисенко В.В. Загальні положення використання спеціальних знань у криміналістичній діяльності податкової міліції //Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2004. – Спеціальний випуск, частина 5. – С.24–35.

Лисенко В. Загальні проблеми використання інформаційних систем і баз даних у діяльності податкової міліції України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №4 – С.138-141.

Лисенко В.В. Поняття та зміст криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2004. –№2 (24). – С.181-187.

Лисенко В.В. Слідчі ситуації та відповідні комплекси процесуальних й інших дій, типові для початкового етапу розслідування фіктивного підприємництва // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – №9 (39). – С.78-86.

Лисенко В.В. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: особливості початкового етапу розслідування // Прокуратура, людина, держава. – 2005. – №2 (44). – С.62-70.

Лисенко В.В. Характеристика криміногенної ситуації у сфері оподаткування // Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції „Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення” (1-2 грудня 2000 р.). – Ірпінь. – 2000. – С. 187–191.

Лысенко В.В. Выявление налоговой милицией правонарушений в кредитно-финансовой и банковской сферах. В кн.: Экономическая преступность / Под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. – М.: Юристъ, 2002. – С. 243–269.

Лисенко В.В. Особливості кримінально-правової кваліфікації незаконного відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями // Законодавство України: науково-практичні коментарі. – 2002. – № 2. – С. 79–87.

Лисенко В.В. Криміналістична характеристика злочинної діяльності у сфері ухилення від сплати податку на додану вартість // Законодавство України: науково-практичні коментарі. – 2002. – № 3. – С. 81–88.

Лисенко В. Фіктивні підприємства як засіб вчинення та приховування злочину // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2002. –№4(18). – С.283–285.

Лисенко В.В. Використання фіктивних підприємств для скоєння ухилень від сплати податків // Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції „Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку)” (20-22 грудня 2001 р.). – Ірпінь. – 2002. – С. 615–616.

Лисенко В.В. Використання інформаційних технологій у виявленні та розслідуванні податкових злочинів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” (травень 2002 р.). – Ірпінь. – 2002. – С. 138–141.

Лысенко В.В. Характеристика преступной деятельности лиц, уклоняющихся от уплаты налогов: Зб. наук. пр. – Вип. 4. – Харків, 2002. – С. 20-45.

Лысенко В.В. Криминалистическая характеристика преступной деятельности лиц, совершающих налоговые преступления с использованием фиктивных субъектов предпринимательства: Зб. наук. пр. – Вип. 5. – Харків, 2003. – С. 233–266.

Лисенко В.В. Корупція та зловживання службовим становищем: аналіз ризиків, що виникають на різних етапах операційної діяльності органів державної податкової служби // Законодавство України: науково-практичні коментарі. – 2003. – № 2. – С. 32–45.

Лисенко В.В. Криміналістичні знання про організаційні та тактичні основи виявлення злочинів як необхідна умова підготовки кадрів оперативних підрозділів // Актуальні проблеми підготовки кадрів і роботи з персоналом оперативних служб міліції. – Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 березня 2003 р. – Ч.2. – Київ, 2003. – С. 182–187.

Лисенко В.В. Фіктивні суб’єкти підприємництва у злочинному механізмі переведення безготівкових коштів у готівку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 25-26 вересня 2003 р. – Харків. – 2003. – С. 106–108.

Лисенко В.В. Міжнародне співробітництво у сфері протидії податковим злочинам та відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом: Зб. наук. пр. – Вип.7.– Харків, 2003. – С. 164–204.

Лисенко В.В. Фіктивні підприємства у злочинному механізмі ухилення від сплати податків та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом: Матеріали науково-практичної конференції „Правові аспекти практики вирішення спорів і перегляд у касаційному порядку судових рішень щодо сплати податків та обов’язкових платежів суб’єктами господарювання” (м. Ірпінь, грудень, 2003 р.). – Ірпінь: Національна академія державної податкової служби України, 2003. – С.298-299.

Лисенко В.В., Дзісяк О.П. Проблеми отримання (вилучення) правоохоронними та контролюючими органами документів обліку в суб’єктів підприємництва для потреб кримінального судочинства // Вісник прокуратури. – 2006. – № 10 (64). – С. 95-102.

Лысенко В.В. Криминалистическая характеристика преступной деятельности с использованием возможностей фиктивных субъектов предпринимательства. – В кн.: Международное сотрудничество в борьбе с преступностью (под ред. Тимченко Л.Д.). – Ирпень, 2005. – С. 52-88.

Лисенко В.В. Отримання та використання у доказовому процесі інформації, що міститься в електронному вигляд на магнітних, оптичних чи інших носіях (за матеріалами діяльності податкової міліції) //Вісник прокуратури. – 2007. – № 4 (70). – С. 61-69.

Лисенко В.В., Дзісяк О.П. Незаконне відшкодування із державного бюджету податку на додану вартість: характеристика способів злочинної діяльності // Вісник прокуратури. – 2007. – № 9. – С. 96-104.

Лисенко В.В., Задорожний О.С. Проблеми виявлення злочинів, пов’язаних з несплатою податків // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2007. – № 2(37). – С. 212-219.

Лисенко В.В., Задорожний О.С. Вирішення проблемних ситуацій допиту головного бухгалтера (керівника підприємства) у справах про ухилення від сплати податків // Форум права. – 2007. – № 2. – С. 113-119 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-jornals/FP/2007-2/vvvsp.pdf

Лисенко В.В. Особливості допиту головного бухгалтера (керівника підприємства) у справах про ухилення від сплати податків //Вісник прокуратури. – 2007. – №10. – С.109-114.

Лисенко В.В., Заруба П.І., Федчук С.І. Зарубіжний досвід протидії корупції при адмініструванні податку на додану вартість // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 12. – С. 1–3.

Лисенко В.В. Незаконний обіг тютюнових виробів в Україні / Науковий Вісник Національного університету ДПС України. – 2008. – №2 (41).– С.203-210.

Лисенко В.В. Інформаційно-довідкове забезпечення виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з несплатою податків // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Спеціальний випуск. – Частина 1. – 2008 р. – №5. – С.13-19.

Лисенко В.В., Заруба П.І. Відшкодування податку на додану вартість: причини та умови виникнення корупційних ризиків //Вісник прокуратури. – 2009. – №7. – С. 74–78.

Лисенко В.В., Заруба П.І. Корупційні діяння при проведенні перевірок діяльності суб’єктів підприємництва //Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2009. – №2 (45).– С. 219-225.

Лисенко В.В. Використання можливостей торгово-економічних місій у протидії злочинам, пов’язаних з несплатою податків // Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів: зб. матер. наук-практ конференції, 23 жовтня 2009 р. /Держ. подат. адмін. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з пробл. оподатк. –Ірпінь: Нац. унів. ДПС України, 2009. – С. 172-174.

Лисенко В.В. Використання у доказовому процесі інформації, що міститься в електронному вигляді на магнітних, оптичних чи інших носіях //Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності: матеріали міжнародного постійно діючого науково-практичного семінару – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – С.185-198.

Лисенко В.В. Проблеми протидії державній реєстрації фіктивних суб’єктів підприємництва та їх протиправній діяльності //Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарської діяльності: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародного науково-практичного семінару, 10 грудня 2009 р. / Національний університет ДПС України, НДІ фінансового права. К.: Вік прінт,  2009. – С. 115-116.

Лисенко В. В. Використання у доказовому процесі інформації, що міститься в електронному вигляді /Організація протидії злочинам у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій: доповіді провідних вчених, представників громадськості, державних службовців та працівників підрозділів ДСБЕЗ на міжвідомчому семінарі – нараді /Відп. ред. Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук, С. А. Лебідь. – К., 2009. – С.31–35.

Лисенко В.В. Проблеми використання у кримінальному судочинстві інформації, що міститься в електронному вигляді / В.В. Лисенко, О.В. Лисенко //Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 листопада 2010 року / Національний університет ДПС України, НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2010. – С. 243-249.

Лисенко В.В. Особливості оперативного документування використання легальними суб’єктами господарювання у злочинній діяльності можливостей фіктивних підприємств / В.В. Лисенко, В.Г. Петросян //Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної, 26-27 листопада 2010 р. /Національний університет ДПС України, НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2010. – С. 250-254.

Лисенко В.В. Характеристика корупційних діянь органів державної податкової служби України на етапі збору первинних матеріалів про порушення податкового законодавства /В.В. Лисенко, П.І. Заруба //Організаційно-правові засади протидії корупції за новим законодавством /Збірник матеріалів науково-практичного семінару (26 лютого 2010 р.). – Київський нац. ун-т внутр. справ. – К.: 2010. – С. 28 –36.

Лисенко В.В. Документальні перевірки суб’єктів підприємництва: характеристика корупційних ризиків / В.В. Лисенко, О.В. Лисенко //Організаційно-правові засади протидії корупції за новим законодавством / Збірник матеріалів науково-практичного семінару (26 лютого 2010 р.). – Київський нац. ун-т внутр. справ. – 2010. – С.43-46.

Лисенко В.В. Методи встановлення інформації про заниження податкових зобов’язань /В.В. Лисенко, О.П. Дзісяк //Імплементація норм міжнародних податкових договорів у правову систему України: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 19 листопада 2010 р. / Держ. подат. адмін. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з проблем оподатк. – м. Ірпінь, 2010. – С. 85-89.

Лисенко В.В. Аналітична діяльність у виявленні злочинів, пов’язаних з несплатою податків /В.В. Лисенко, О.В. Лисенко //Імплементація норм міжнародних податкових договорів у правову систему України: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 19 листопада 2010 р. /Держ. подат. адмін. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з проблем оподатк. – м. Ірпінь, 2010. – С. 90–94.

Лисенко В.В. Особливості виявлення злочинів, пов’язаних з несплатою податків /В.В. Лисенко, О.В. Лисенко // Податковий кодекс України як економічна конституція держави: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 15 жовтня 2010 р. / Держ. подат. адмін. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з проблем оподатк. – м. Ірпінь, 2010. – С. 85-89.

Лисенко В.В. Загальні положення криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з несплатою податків / В.В. Лисенко, О.В. Лисенко //Реформування податкової служби відповідно до європейських стандартів: зб. матер. наук.-практ. конференції, 22 жовтня 2010 р.: в 2 ч. / Держ. подат. адмін. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з проблем оподатк. – м. Ірпінь, 2010. – Ч. 1. – С.349–352.

Лисенко В.В. Виявлення та документування злочинів, пов’язаних з ухиленням від оподаткування /В.В. Лисенко, О.С. Задорожний // Мінімізація сплати податків: збірник тез. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2010. – С.155-167.

Лисенко В.В., Заруба П.І. икористання фіктивних суб’єктів підприємництва у механізмі незаконного відшкодування податку на додану вартість: окремі аспекти корупційних проявів //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ Е. О. Дідоренка Вдосконалення законодавства про протидію відмивання злочинних доходів і корупції ( Донбаські правові читання ) Спеціальний випуск №8. 2010 р. – С. 172 – 181.

Лисенко В.В. Організація інформаційного забезпечення виявлення злочинів, пов’язаних з несплатою податків /В.В. Лисенко, О.П. Дзісяк //Юридичний вісник Причорномор’я. – 2011. – №1. – С. 30 – 42.

Лисенко В.В. Огляд та дослідження документів обліку у ході розслідувань злочинів, пов’язаних з несплатою податків /В.В. Лисенко, О.П. Дзісяк //Юридичний вісник Причорномор’я. – 2011. – №2. – С. 80 – 90.

Лисенко В. В. Ухилення від сплати податків: огляд та дослідження документів обліку /Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011 р. – 252 с.

Лисенко В.В. , Петросян В.Г. Організація злочинної діяльності фіктивних підприємств /Право та управління. – 2011.– №4. – С. 167-175

Лисенко В.В. (у співавторстві) Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності: монографія. – К: Алерта, 2011. – 298 с.

Лисенко В.В. Характеристика злочинної діяльності щодо незаконної державної реєстрації суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності /Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка та право). – 2012. – №2. – С. 187-193.

Лисенко В. В. Проблеми протидії незаконному обігу товарів в Україні / В. В Лисенко, Г. М. Курілов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2015. – № 4. – С.243– 253.

Лисенко В.В. Особливості оперативно-розшукового забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду/ В. В Лисенко, О. В. Лисенко // Вісник Луганського університету внутрішніх справ. –2017,. –№4 (80). –  С. 246-255.

Лисенко В. В. Інформаційно-довідкове забезпечення встановлення місцеперебування осіб, оголошених у розшук/ В. В Лисенко, О. В. Лисенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2017. – №3 (104). – С.176 – 187.

Лисенко В. В. Установлення місця перебування осіб, оголошених у розшук, як самостійний напрям діяльності правоохоронних органів / В. В Лисенко, О. В. Лисенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2017. – № 2 (78). – С.274– 282.

Лисенко В.В. Проблеми організації розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду / В. В Лисенко, О. В. Лисенко // Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2017. – Том ХІХ. – С.220-229.

 


crossover tests and reviews - SUV, parketnik